top of page

ליווי אישי

לאורך השנה חונכי 'בשביל' עורכים שיחות פרטניות עם כל תלמיד ותלמידה. כדמויות צעירות-בוגרות אנחנו מבקשים להעצים אותם באמצעות המעורבות החברתית והשיעורים המלווים אותה.

 

הקשר האישי מאפשר לנו לסייע להם בבחירת מסגרת מעורבות חברתית מתאימה, כזו שתביא לידי ביטוי את יכולותיהם ותחומי העניין שלהם. אנחנו שואפים ליצור אווירה מכילה ומקצועית, כזו שתאפשר לתלמידים לשתף, לעבד חוויות ולקבל מענה מותאם.

 

השיחות האישיות מסייעות בידנו לייצר תמונת מצב מעודכנת, המשמשת את הצוות החינוכי של בית הספר בליווי ובקרה על התהליך שהתלמידים עוברים.

ליווי אישי

שיעורי

מעורבות חברתית

שיעורי 'בשביל' מעוררים שאלות של שייכות ואחריות לקהילה ולסביבה, ומבקשים לחזק אותן.

 

 הלמידה מרחיבה את תפיסת החוויה של התלמידים מכפי שהיא בשעות המעורבות עצמה, ומגבירה את תחושת המשמעות שהם חשים כלפי התנסותם.

 

הקבוצות הקטנות בהן מתקיים השיעור מזמנות לתלמידים מרחב לשיתוף בחוויות אישיות (אתגרים, הצלחות), עיבוד ובנייה של מכנה משותף חיובי. 

התכנית פועלת בכיתות ט' ו- י', ובהתאמה לכל בית ספר והתכנית החינוכית-חברתית שלו.

שיעורים

ימי שיא

ימי השיא מפגישים את התלמידים עם סוגיות חברתיות מגוונות. החוויה הבלתי-אמצעית שנוצרת במהלך היום "מורידה אסימונים" כמו שרק היא יכולה.

 

התנסות במוגבלויות גופניות; עבודת כפיים לשיפור הקיימות הסביבתית; עשייה בין-דורית משותפת עם זקנים; שיחה עם אנשים מקבוצות מיעוט ועוד – כל אלו יוצרים אזרחים מנוסים ובוגרים יותר, המכירים את החברה הישראלית מקרוב יותר ומעוניינים להיות מעורבים בה ואחראים עליה.

 

יום השיא הוא יום מהנה ומאתגר כאחת, הוא מעורר שאלות חדשות ומורכבות ויש בו כדי להעצים את המשך התהליך עם התלמידים.

ימי שיא
bottom of page