top of page

החזון

יצירת מכנה משותף רחב ועמוק בין הפרטים והקבוצות השונים בחברה הישראלית, על בסיס העצמת תלמידים ותלמידות כאזרחים סולידריים, ערבים ומעורבים חברתית.

המציאות

בישראל קיים משאב של עשרות מיליוני שעות התנדבות של בני נוער בכל שנה במסגרת "התכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית" של משרד החינוך ("מחויבות אישית"). כל תלמיד ותלמידה בישראל נדרשים לבצע 180 שעות התנסות במעורבות חברתית במהלך לימודיהם בתיכון כתנאי לזכאותם לתעודת בגרות.

הפוטנציאל

בעשרות מיליוני שעות המעורבות החברתית הללו טמון פוטנציאל חינוכי וחברתי עצום! התנדבות משמעותית תספק מענה איכותי לצרכים הקהילתיים הרבים בישראל ותתרום להעצמת התלמידים.

הפתרון

תכנית "בשביל" באגודה להתנדבות מכפילה את הכוח הממנף את התכנית למעורבות חברתית של משרד החינוך. "בשביל" מציעה לבתי-הספר תכנית דו-שנתית לשכבות ט' ו- י',

המסייעת בהכנה, העמקה, ליווי ובקרה על תהליך ההתנדבות.

בכיתה י'- במקביל להתנדבותם עוברים התלמידים שיעור שבועי קבוע עם צוות "בשביל", בחלוקה לקבוצות על-פי תחומי ההתנדבות. המפגשים מוקדשים לליווי רגשי, העשרה מקצועית והעמקת הידע והשיח בתחום בו בחרו להתנדב. בנוסף, כל תלמיד עובר תהליך ליווי פרטני המאפשר בקרה על תהליך ההתפתחות האישית והמעורבות החברתית שלו.

בכיתה ט'- שיעור "בשביל" שבועי קבוע וימי שיא חווייתיים החושפים את התלמידים לסוגיות חברתיות שונות (נגישות ואנשים בעלי מגבלה, פערים חברתיים-כלכליים, קשר בין-דורי עם זקנים, מיעוטים ועוד) ותהליך ליווי פרטני המסייע בבחירת מסגרת ההתנדבות המתאימה לכל תלמיד.

איך זה עובד?

אנחנו כבר 

הולכים בשביל...

תכנית 'בשביל' פועלת זו השנה הרביעית, ב- 19 בתי-ספר הפרוסים ב- 5 רשויות מקומיות ממגזרים וזרמי חינוך שונים ומגוונים- ערבי, ממלכתי-דתי וממלכתי. 120 החונכים המתנדבים מלווים על-ידי הרכזים שלנו ופוגשים בכל שבוע מעל ל- 2,500 תלמידי כיתות ט' ו-י' לפעילות חינוכית-חברתית משמעותית ומעצימה, הממקסמת את המשמעות של 500,000 שעות המעורבות החברתית שתלמידים אלו נדרשים לבצע בקהילתם.

bottom of page