top of page
בית

תוכנית ׳בשביל׳

הדרך למעורבות חברתית משמעותית

Anchor 1

500,000

 שעות מעורבות חברתית משמעותית

3,000

תלמידים ותלמידות

משתתפים

5000

בוגרים ובוגרות

השתתפו

140

חונכים וחונכות

22

בתי ספר

5

רשויות

מי אנחנו?

תכנית 'בשביל' של האגודה להתנדבות מסייעת לרשויות ולבתי ספר במימוש ומיצוי הפוטנציאל החינוכי-חברתי הרב הטמון ב"תכנית להתפתחות אישית ומעורבות החברתית" של משרד החינוך.

אייסף, אימפקט, הישג, מטה יהודה, מבשרת ציון, הבינתחומי, דוד ילין, עין פרת, ירושלים, הרצליה, המרכז האקדמי שלם, פר״ח
bottom of page